Освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 – Психологія, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Проект освітньо-професійної програми «Екстремальна та кризова психологія» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія»

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Робота з персоналом» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 – Психологія, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Проект освітньо-професійної програми «Робота з персоналом» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Робота з персоналом»

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 – Психологія, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Проект освітньо-професійної програми «Екстремальна та кризова психологія» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія»

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Робота з персоналом» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 – Психологія, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Проект освітньо-професійної програми «Робота з персоналом» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Робота з персоналом»

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Освітньо-наукова програма «Екстремальна та кризова психологія» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 – Психологія, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Освітньо-наукова програма «Екстремальна та кризова психологія» (2019-2020 н.р.)

Відомості про оновлення освітньо-наукової програми (2019-2020 н.р.)

Рецензії на освітньо-наукову програму (2019-2020 н.р.)

Проект освітньо-наукової програми «Екстремальна та кризова психологія»для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-науковою програмою «Екстремальна та кризова психологія» (2019-2020 н.р.)

Силлабуси за освітньо-науковою програмою «Екстремальна та кризова психологія» (2020-2021 н.р.)

Робочі програми навчальних дисциплін

База вибіркових дисциплін

Навчальні плани

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40