Навчальна практика

Практика здобувачів вищої освіти у підрозділі цивільного захисту або інших організацій є складовою частиною навчально-виховного процесу та є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньої програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем перед виконанням кваліфікаційної роботи.

Навчальна (ознайомча) практика здобувачів вищої освіти 1-го курсу є складовою часткою навчального процесу і здійснюється відповідно до типового положення про проходження практики здобувачами вищої освіти закладів вищої освіти України. Практика організовується на базі кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ.

Навчальна (ознайомча) практика здобувачів вищої освіти 2-го та 3-го курсів проводиться в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим складом ДСНС.

Переддипломна практика (стажування) здобувачів вищої освіти 4-го курсу проводиться в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим складом, як правило, здійснюється на посадах, які передбачається заміщати даними випускниками після завершення ними навчання.

Мета практики – підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності.

Завдання практики:

  • Подальше закріплення та поглиблення отриманих здобувачами вищої освіти теоретичних знань.
  • Набуття та удосконалення професійних умінь і навичок роботи на посаді практичного психолога, головного фахівця (психолога) Управління по роботі з персоналом ГУ ДСНС України в області або інших організацій.
  • Збір та узагальнення здобувачами вищої освіти інформації про роботу практичного психолога, головного фахівця (психолога) Управління по роботі з персоналом ГУ ДСНС України в області або інших організацій для використання у освітньому процесі.
  • Прищеплення здобувачам вищої освіти інтересу до обраної спеціальності.
  • Збір фактичного матеріалу, який необхідний для виконання кваліфікаційної роботи.

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97