Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Кафедру очолює доктор філософських наук, професор, полковник служби цивільного захисту Рябініна Олена Володимирівна.

Діяльність кафедри спрямована на формування духовної культури курсантів, студентів, слухачів, сприяння становленню їхнього світогляду, прищеплення знань у всьому спектрі гуманітарних галузей знання. Це: філософія, історія, культурологічні дисципліни, соціологія, політологія, основи демографії, демократії, Паблік Рілейшнз, теорія та практика освіти.

Специфіка навчальної роботи, яку проводить кафедра, полягає у впливі на особистісний розвиток тих, кого ми навчаємо. Саме в цьому полягає сенс гуманітарних дисциплін.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40