Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Харламов Михайло Іванович.

Діяльність кафедри спрямована на формування світогляду здобувачів вищої освіти, сприяння їх духовно-інтелектуальному розвитку, забезпечення корпусу необхідних знань у сфері людської культури. Такі знання представлені всім спектром дисциплін кафедри, як-от: Філософія, Історія та культура України, Культурологія, Соціологія, Політологія, Музеєзнавство, Основи демократії, Паблік Рілейшнз, Філософія і методологія науки, Соціоекологічна валеологія, Психологія творчості, Організація соціально-гуманітарної роботи з персоналом, Філософсько-методологічні основи наукових досліджень, Філософія і засади логіки, Професійна безпека і здоров'я.

Специфіка навчальної роботи кафедри, визначена характером гуманітарних наук, полягає у розвитку та підтримці можливостей та починань здобувачів.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97