ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Історія соціально-психологічного факультету НУЦЗ України нерозривно пов’язана із славною історією нашого закладу вищої освіти – Національного університету цивільного захисту України.

Передумови виникнення спеціалізованого соціально-психологічного факультету в нашому закладі вищої освіти існували ще задовго до його офіційного оформлення у спеціальний структурний підрозділ. З вересня 2000 року на кафедрі соціально-економічних дисциплін Академії пожежної безпеки України для слухачів магістратури управління було започатковано викладання нової на той час навчальної дисципліни «Соціально-психологічні аспекти управління персоналом». Трохи пізніше було впроваджено ще одну нову спеціалізовану навчальну дисципліну – «Професійна психологічна підготовка працівників пожежної охорони» для курсантів нашого ЗВО. В цей же час працівниками нашого освітнього закладу було створено та видано методичний посібник «Практична психологія для працівників пожежної охорони» для курсантів та офіцерів АПБУ. Це були перші кроки до запровадження підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Психологія» у нашому закладі вищої освіти.

На початку ХХ століття гостро почала відчуватися необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в службах психологічного забезпечення МВС України саме у відомчих навчальних закладах. Таким чином, постало й питання щодо підготовки психологів з  напрямку екстремальної та кризової психології, які були б спроможні надавати психологічну допомогу постраждалим в результаті стихійних лих та аварій і катастроф різних типів.

  Перший набір на навчання курсантів Академії пожежної безпеки України (АПБУ) за спеціальністю «Психологія» було здійснено у 2003 році, а з 1 вересня 2003 року в АПБУ було створено кафедру прикладної психології, яка на той час забезпечувала викладання дисциплін психологічного спрямування. У 2006 році  була створена нова кафедра загальної психології, що розширила спектр викладання психологічних дисциплін у ЗВО. Таким чином, було підготовлено належне підґрунтя для створення спеціалізованого структурного підрозділу в Університеті з підготовки кваліфікованих кадрів у галузі «Психологія».  

Наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України за № 379 від 20.06.06 року «Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах МНС України» було створено соціально-психологічний факультет Університету цивільного захисту України. До його складу увійшли кафедри: загальної психології, прикладної психології, а також соціальних і гуманітарних дисциплін. У 2015 році на базі кафедр прикладної психології та загальної психології було створено кафедру психології діяльності в особливих умовах. Першим начальником соціально-психологічного факультету був призначений полковник внутрішньої служби Шайхлісламов Земфір Рафікович, що мав науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У червні 2007 року Шайхлісламова Земфіра Рафіковича на посаді начальника соціально-психологічного факультету змінив Куфлієвський Андрій Станіславович, кандидат психологічних наук, доцент, який керував соціально-психологічним факультетом нашого ЗВО до листопада 2021 року. З листопада 2021 року до грудня 2022 року начальником соціально-психологічного факультету був полковник служби цивільного захисту, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Олійников Олексій Анатолійович. З квітня 2023 року соціально-психологічний факультет Національного університету цивільного захисту України очолює підполковник служби цивільного захисту, кандидат психологічних наук Косолапов Олексій Миколайович.  

Протягом усього періоду свого існування соціально-психологічний факультет Національного університету цивільного захисту України підготував кілька тисяч спеціалістів з екстремальної та кризової психології та роботи з персоналом, які і зараз плідно працюють в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України, Міністерстві внутрішніх справ, Державній кримінально-виконавчій службі України і багатьох інших державних і приватних установах і закладах допомагаючи людям, прославляючи своєю працею соціально-психологічний факультет НУЦЗ України зокрема та Національний університет цивільного захисту України загалом.

На сьогодні до складу соціально-психологічного факультету входять 3 кафедри: кафедра психології діяльності в особливих умовах, яку очолює підполковник служби цивільного захисту, доктор психологічних наук, професор Оніщенко Н.В.; кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін, яку очолює доктор історичних наук, професор Харламов М.І.; кафедра мовної підготовки, яку очолює кандидат філологічних наук, доцент Богданова І.Є. Кафедри соціально-психологічного факультету забезпечують надання здобувачам вищої освіти соціально-психологічного факультету та інших факультетів НУЦЗ України якісних освітніх послуг.

В даний час структурні підрозділи ДСНС України та інших силових структур продовжують потребувати фахівців вищої кваліфікації, які були б спроможні виконувати завдання щодо забезпечення психологічного захисту як населення так і співробітників ДСНС України і інших силових структур від впливу надзвичайних ситуацій; зі своєчасного надання відповідної психологічної допомоги; з виявлення чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічного напруження та використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу надзвичайних ситуацій на населення тощо. Таким чином, соціально-психологічний факультет продовжує підготовку висококваліфікованих професіоналів

Головним завданням соціально-психологічного факультету НУЦЗ України на теперішній час є продовження здійснення освітньої діяльності з підготовки висококваліфікованих фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами «Екстремальна та кризова психологія» та «Робота з персоналом».

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97