Історія факультету

Наказом МНС України № 379 від 20.06.06 року «Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах МНС України» був створений соціально-психологічний факультет Університету.

За весь час існування служби цивільного захисту в університеті була здійснена вдала спроба підготовки фахівців в галузі психології для вирішення задач, які зазвичай вирішує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На даний момент на факультеті навчаються понад 300 курсантів та здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання з усіх регіонів України.

В Україні на базі соціально-психологічного факультету університету була розпочата підготовка спеціалістів-психологів за спеціалізацією "екстремальна та кризова психологія", яка вивчає загальні психологічні закономірності життя і діяльності людини в змінених - незвичних для неї умовах існування. Фахівці цього напрямку забезпечують психологічний захист населення в умовах надзвичайної ситуації,  психологічний супровід діяльності працівників усіх підрозділів ДСНС України, надання психологічної допомоги построждалим  від надзвичайних ситуацій.

З метою підготовки фахівців вищої кваліфікації ВАКом України було прийнято рішення про відкриття у провідному навчальному закладі IV рівня акредитації, яким є університет, спеціалізованої вченої ради з правом прийняття та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: " Психологія діяльності в особливих умовах".

Потреба у відкритті виникла у зв’язку з необхідністю підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для ДСНС України, що пов’язано з появою нових напрямків діяльності підрозділів ДСНС України.

В даний час структурні підрозділи ДСНС України потребують фахівців вищої кваліфікації, які були б спроможні виконувати завдання щодо забезпечення психологічного захисту як населення так і співробітників ДСНС України від впливу надзвичайних ситуацій, своєчасного надання відповідної психологічної допомоги, виявлення чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічного напруження та використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу надзвичайних ситуацій на населення тощо.

Здійснюється підготовка фахівців психологів за освітнім ступенем "бакалавр", "магістр" за спеціальністю "Психологія", за спеціалізаціями "Екстремальна та кризова психологія" та "Робота з персоналом".

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40