Навчальна діяльність

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,
що викладаються кафедрою психології діяльності в особливих мовах

 

Освітньо-професійний ступінь – бакалавр

1. Основи біології людини
2. Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності
3. Загальна психологія
4. Математичні методи в психології
5. Педагогіка та педагогічна психологія
6. Методика викладання психології
7. Психофізіологія
8. Експериментальна психологія
9. Соціальна та політична психологія
10. Вікова та геронтопсихологія
11. Патологічна та клінічна психологія
12. Організаційна психологія
13. Основи психологічної практики
14. Екстремальна та кризова психологія
15. Психодіагностика в особливих умовах діяльності
16. Психогігієна праці в особливих умовах діяльності
17. Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності
18. Психологія управління в особливих умовах діяльності
19. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю діяльності
20. Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах
21. Підготовка з надання домедичної допомоги
22. Суїцидологія і профілактика аутоагресивної поведінки
23. Диференціальна психологія
24. Психологія сексуальності
25. Психологія здоров'я та психосоматика
26. Юридична психологія
27. Психологічне забезпечення професійної діяльності
28. Психологічний спецпрактикум з екстремальної та кризової психології
29. Психологічна служба як ресурс безпечної службової діяльності
30. Психологія праці та інженерна психологія
31. Психологія екстремальних та кризисних ситуацій в організації
32. Психодіагностика персоналу
33. Психологічні технології роботи з персоналом
34. Психотерапія персоналу організацій
35. Психологія управління та кадровий менеджмент
36. Психологічне консультування персоналу організацій
37. Соціально-психологічний тренінг в організаціях
38. Психогігієна персоналу організацій
39. Психологічний спецпрактикум по роботі з персоналом
40. Методи роботи з конфліктами в організаціях

 

Освітньо-професійний ступінь – магістр

1. Теоретико-методологічні проблеми психології
2. Етнопсихологія та міжкультурна взаємодія
3. Організаційна психологія та основи організації праці
4. Методологія соціально-психологічного тренінгу
5. Методика викладання у вищій школі
6. Методика та організація наукових досліджень
7. Основи професійної підтримки життя та кар'єри
8. Екстремальна та кризова психологія
9. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
10. Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
11. Психологія травмуючих ситуацій
12. Психологія сім'ї
13. Психологія впливу та захисту
14. Психологія сексуальності
15. Професійний психологічний відбір у ризиконебезпечних професіях
16. Практикум подолання особистісно-професійної кризи
17. Сучасні підходи до мотивації діяльності та персоналу
18. Психологічні технології управління та розвитку персоналу
19. Психологія розвитку професійної кар’єри
20. Психологічні основи командоутворення в організаціях

 

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії

1. Методика викладання у вищій школі
2. Педагогічна практика
3. Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
4. Проблеми психологічної реабілітації
5. Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
6. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності
7. Інструментальні засоби наукових досліджень
8. Психотравматологія
9. Теорія та методологія досліджень в межах психології діяльності в особливих умовах


 НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЖУРНАЛИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 
GENERAL PSYCHOLOGY
1.http://www.apa.org/pubs/journals/amp/ – American Psychologist
2.http://www.annualreviews.org/loi/psych/ – Annual Review of Psychology
3.http://www.apa.org/pubs/journals/arc/ – Archives of Scientific Psychology
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8295 – British Journal of Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/cep/ – Canadian Journal of Experimental Psychology 
6.http://www.apa.org/pubs/journals/cap/ – Canadian Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/pijp20/current – International Journal of Psychology
8.http://www.apa.org/pubs/journals/apl/ – Journal of Applied Psychology
9. http://www.apa.org/pubs/journals/xap/ – Journal of Experimental Psychology: Applied
10. http://www.apa.org/pubs/journals/xge/ – Journal of Experimental Psychology: General
11. http://www.apa.org/pubs/journals/bul/ – Psychological Bulletin
12. http://www.apa.org/pubs/journals/rev/ – Psychological Review
13. http://www.apa.org/pubs/journals/gpr/ – Review of General Psychology
 
SOCIAL PSYCHOLOGY
1.http://www.tandfonline.com/toc/hbas20/current – Basic and Applied Social Psychology
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8309/  – British Journal of Social Psychology
3.http://www.tandfonline.com/toc/pers20/current – European Review of Social Psychology 
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0992 – European Journal of Social Psychology
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1298/ – Journal of Community and Applied Social Psychology
6.https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp – Journal of Social and Political Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current – Journal of Social Psychology
8.https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp – Social Behavior and Personality: An International Journal
 
PERSONALITY PSYCHOLOGY
1. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0984 – European Journal of Personality
2. http://www.apa.org/pubs/journals/psp/ – Journal of Personality and Social Psychology
3. http://www.tandfonline.com/toc/hjpa20/current – Journal of Personality Assessment
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-research-in-personality/ – Journal of Research in Personality
5. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/ – Personality and Individual Differences
6. http://www.apa.org/pubs/journals/pas/ – Psychological Assessment
7. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-6570 – Personnel Psychology
 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND GROUP BEHAVIOR
1.http://www.apa.org/pubs/journals/gdn/ –  Group Dynamics: Theory, Research, and Practice
2.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/ – Journal of Economic Psychology
3.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1379 – Journal of Organizational Behavior
4.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-vocational-behavior/ – Journal of Vocational Behavior
5.https://www.journals.elsevier.com/organizational-behavior-and-human-decision-processes/ – Organizational Behavior and Human Decision Processes
6.http://journals.sagepub.com/loi/sgrd – Small Group Research
7.http://www.socialpsychology.org/journals.htm – Canadian Journal of Behavioural Science
 
JUDGMENT AND DECISION MAKING
1.https://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/ – Acta Psychologica
2.https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-forecasting/ – International Journal of Forecasting
3.http://journal.sjdm.org/ – Judgment and Decision Making
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0771 – Journal of Behavioral Decision Making
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-131X – Journal of Forecasting
6.https://link.springer.com/journal/10732 – Journal of Heuristics
7.https://link.springer.com/journal/11166 – Journal of Risk and Uncertainty
8.https://link.springer.com/journal/11238 – Theory and Decision
9.http://www.tandfonline.com/toc/ptar20/current – Thinking and Reasoning
 
AGGRESSION, CONFLICT, AND PEACE
1.https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/ – Aggression and Violent Behavior: A Review Journal
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2337 – Aggressive Behavior 
3.http://www.apa.org/pubs/journals/pac/ – Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology
4.http://www.ispp.org/news/journal/ – Political Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/vio/ – Psychology of Violence
6.http://www.tandfonline.com/toc/uter20/current – Studies in Conflict and Terrorism
7.http://journals.sagepub.com/loi/vawa – Violence Against Women
 
EMOTION AND MOTIVATION
1. http://www.tandfonline.com/loi/pcem20/ – Cognition and Emotion
2. http://www.apa.org/pubs/journals/emo/ – Emotion
3. http://journals.sagepub.com/loi/emra – Emotion Review
4. http://journals.sagepub.com/loi/ebxa – Journal of Emotional and Behavioral Disorders
 
OTHER PSYCHOLOGY TOPICS
1. http://www.tandfonline.com/toc/hebh20/current – Ethics and Behavior
2. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-consumer-psychology/ – Journal of Consumer Psychology
3. http://www.jstor.org/journal/jconsrese – Journal of Consumer Research
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology/ – Journal of Environmental Psychology
5. https://link.springer.com/journal/10919 – Journal of Nonverbal Behavior
6. http://journals.sagepub.com/loi/spra – Journal of Social and Personal Relationships
7. https://link.springer.com/journal/10979 – Law and Human Behavior
8. http://www.tandfonline.com/toc/rpop20/current – Patterns of Prejudice
9. http://www.apa.org/pubs/journals/ppm/ – Psychology of Popular Media Culture 
10. http://www.apa.org/pubs/journals/law/ – Psychology, Public Policy, and Law
11. http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current – Research on Language and Social Interaction
12. http://www.tandfonline.com/toc/psai20/current – Self and Identity 
13. http://www.tandfonline.com/toc/psif20/current – Social Influence
14. https://link.springer.com/journal/11211 – Social Justice Research
15. http://www.tandfonline.com/toc/psns20/current – Social Neuroscience

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40