Навчальна діяльність

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,
що викладаються кафедрою психології діяльності в особливих мовах

 

Освітньо-професійний ступінь – бакалавр

 1. Основи біології людини
 2. Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності
 3. Загальна психологія
 4. Вікова психологія
 5. Психодіагностика
 6. Психофізіологія
 7. Математичні методи в психології
 8. Педагогіка та педагогічна психологія
 9. Основи психологічної практики
 10. Соціальна психологія
 11. Патологічна та клінічна психологія
 12. Експериментальна психологія
 13. Організаційна психологія
 14. Психологія здоров'я та психосоматика
 15. Підготовка з надання домедичної допомоги
 16. Основи соціально-психологічної реабілітації
 17. Психологічна підготовка та готовність до діяльності в екстремальних умовах
 18. Психологія професійної деформації та деструкцій
 19. Психологія масової поведінки
 20. Основи екстремальної та кризової психології
 21. Конфліктологія
 22. Психологія управління в особливих умовах діяльності
 23. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю діяльності
 24. Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності
 25. Психологічне забезпечення професійної діяльності
 26. Психологія вирішення конфліктів в організаціях
 27. Психологія управління персоналом
 28. Соціально-психологічний тренінг в організаціях
 29. Психологічне консультування персоналу організацій
 30. Психотерапія персоналу організацій
 31. Психологічний спецпрактикум по роботі з персоналом

 

Освітньо-професійний ступінь – магістр

 1. Теоретико-методологічні проблеми психології
 2. Етнопсихологія та міжкультурна взаємодія
 3. Організаційна психологія та основи організації праці
 4. Методологія соціально-психологічного тренінгу
 5. Методика викладання у вищій школі
 6. Методика та організація наукових досліджень
 7. Основи професійної підтримки життя та кар'єри
 8. Екстремальна та кризова психологія
 9. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
 10. Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
 11. Психологія травмуючих ситуацій
 12. Психологічні технології управління та розвитку персоналу
 13. Практикум подалання особистісно-професійної кризи
 14. Сучасні підходи до мотивації діяльності та персоналу
 15. Психологія розвитку професійної кар’єри
 16. Психологічні основи командоутворення в організаціях

 

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії

 1. Методика викладання у вищій школі
 2. Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
 3. Проблеми психологічної реабілітації
 4. Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
 5. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності

 


 НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЖУРНАЛИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 
GENERAL PSYCHOLOGY
1.http://www.apa.org/pubs/journals/amp/ – American Psychologist
2.http://www.annualreviews.org/loi/psych/ – Annual Review of Psychology
3.http://www.apa.org/pubs/journals/arc/ – Archives of Scientific Psychology
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8295 – British Journal of Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/cep/ – Canadian Journal of Experimental Psychology 
6.http://www.apa.org/pubs/journals/cap/ – Canadian Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/pijp20/current – International Journal of Psychology
8.http://www.apa.org/pubs/journals/apl/ – Journal of Applied Psychology
9. http://www.apa.org/pubs/journals/xap/ – Journal of Experimental Psychology: Applied
10. http://www.apa.org/pubs/journals/xge/ – Journal of Experimental Psychology: General
11. http://www.apa.org/pubs/journals/bul/ – Psychological Bulletin
12. http://www.apa.org/pubs/journals/rev/ – Psychological Review
13. http://www.apa.org/pubs/journals/gpr/ – Review of General Psychology
 
SOCIAL PSYCHOLOGY
1.http://www.tandfonline.com/toc/hbas20/current – Basic and Applied Social Psychology
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8309/  – British Journal of Social Psychology
3.http://www.tandfonline.com/toc/pers20/current – European Review of Social Psychology 
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0992 – European Journal of Social Psychology
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1298/ – Journal of Community and Applied Social Psychology
6.https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp – Journal of Social and Political Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current – Journal of Social Psychology
8.https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp – Social Behavior and Personality: An International Journal
 
PERSONALITY PSYCHOLOGY
1. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0984 – European Journal of Personality
2. http://www.apa.org/pubs/journals/psp/ – Journal of Personality and Social Psychology
3. http://www.tandfonline.com/toc/hjpa20/current – Journal of Personality Assessment
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-research-in-personality/ – Journal of Research in Personality
5. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/ – Personality and Individual Differences
6. http://www.apa.org/pubs/journals/pas/ – Psychological Assessment
7. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-6570 – Personnel Psychology
 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND GROUP BEHAVIOR
1.http://www.apa.org/pubs/journals/gdn/ –  Group Dynamics: Theory, Research, and Practice
2.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/ – Journal of Economic Psychology
3.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1379 – Journal of Organizational Behavior
4.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-vocational-behavior/ – Journal of Vocational Behavior
5.https://www.journals.elsevier.com/organizational-behavior-and-human-decision-processes/ – Organizational Behavior and Human Decision Processes
6.http://journals.sagepub.com/loi/sgrd – Small Group Research
7.http://www.socialpsychology.org/journals.htm – Canadian Journal of Behavioural Science
 
JUDGMENT AND DECISION MAKING
1.https://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/ – Acta Psychologica
2.https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-forecasting/ – International Journal of Forecasting
3.http://journal.sjdm.org/ – Judgment and Decision Making
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0771 – Journal of Behavioral Decision Making
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-131X – Journal of Forecasting
6.https://link.springer.com/journal/10732 – Journal of Heuristics
7.https://link.springer.com/journal/11166 – Journal of Risk and Uncertainty
8.https://link.springer.com/journal/11238 – Theory and Decision
9.http://www.tandfonline.com/toc/ptar20/current – Thinking and Reasoning
 
AGGRESSION, CONFLICT, AND PEACE
1.https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/ – Aggression and Violent Behavior: A Review Journal
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2337 – Aggressive Behavior 
3.http://www.apa.org/pubs/journals/pac/ – Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology
4.http://www.ispp.org/news/journal/ – Political Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/vio/ – Psychology of Violence
6.http://www.tandfonline.com/toc/uter20/current – Studies in Conflict and Terrorism
7.http://journals.sagepub.com/loi/vawa – Violence Against Women
 
EMOTION AND MOTIVATION
1. http://www.tandfonline.com/loi/pcem20/ – Cognition and Emotion
2. http://www.apa.org/pubs/journals/emo/ – Emotion
3. http://journals.sagepub.com/loi/emra – Emotion Review
4. http://journals.sagepub.com/loi/ebxa – Journal of Emotional and Behavioral Disorders
 
OTHER PSYCHOLOGY TOPICS
1. http://www.tandfonline.com/toc/hebh20/current – Ethics and Behavior
2. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-consumer-psychology/ – Journal of Consumer Psychology
3. http://www.jstor.org/journal/jconsrese – Journal of Consumer Research
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology/ – Journal of Environmental Psychology
5. https://link.springer.com/journal/10919 – Journal of Nonverbal Behavior
6. http://journals.sagepub.com/loi/spra – Journal of Social and Personal Relationships
7. https://link.springer.com/journal/10979 – Law and Human Behavior
8. http://www.tandfonline.com/toc/rpop20/current – Patterns of Prejudice
9. http://www.apa.org/pubs/journals/ppm/ – Psychology of Popular Media Culture 
10. http://www.apa.org/pubs/journals/law/ – Psychology, Public Policy, and Law
11. http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current – Research on Language and Social Interaction
12. http://www.tandfonline.com/toc/psai20/current – Self and Identity 
13. http://www.tandfonline.com/toc/psif20/current – Social Influence
14. https://link.springer.com/journal/11211 – Social Justice Research
15. http://www.tandfonline.com/toc/psns20/current – Social Neuroscience

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97