Виховна діяльність

На кафедрі психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного факультету НУЦЗУ проводиться в широкому обсязі організаційно-виховна робота, складовою частиною якої  є кураторство.

Мета кураторства – надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, його реалізацію протягом всього періоду навчання, проведення культурно-просвітницьких заходів в позаурочний час, сприяння керівництву курсів у забезпеченні службової дисципліни.

Кураторами  груп являються майже всі викладачі кафедри, які:

-    спостерігають та вивчають морально-психологічні та ділові якості здобувачів вищої освіти, знають їхні потреби та запити, надають допомогу у їх вирішенні;

-    ознайомлюють з принципами кредитно-модульної системи підготовки фахівців та можливостями формування індивідуального навчального плану;

-    надають рекомендації та консультації здобувачам вищої освіти з питань роботи над курсовими та кваліфікаційними роботами;

-    контролюють навчальну роботу в період сесії, роблять разом з групою висновки за результатами сесії, розглядають помилки, окреслюють проблеми та перспективи навчання;

-    беруть участь в організації дозвілля, спортивних та культурно-масових заходах з здобувачами вищої освіти групи;

-     проводять бесіди, диспути, екскурсії історичними місцями Харкова та інше.

На кафедрі організовується робота з відвідування здобувачами вищої освіти місць, пов’язаних з героїчними подіями в історії України.  Проводяться бесіди, у тому числі у неформальних умовах, з здобувачами вищої освіти про майбутню професію, професійну етику та норми професійних ділових відносин. На факультеті проводяться різноманітні розважальні заходи: конкурси художньої самодіяльності, виступи команд КВК тощо. Організовуються відвідування художніх музеїв, виставок, кінотеатрів, вечорів поезії, дискотек тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97