Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент Богданова Ірина Євгеніївна

Кафедра мовної підготовки є важливим структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Колектив кафедри складають семеро науково-педагогічних працівників (два доценти, три старші викладачі, два викладачі), з яких четверо є кандидатами наук.

Мета діяльності кафедри — підвищення мовної культури, професійної комунікативної та міжкультурної компетенції фахівця системи ДСНС як показника сформованості системи фахових знань, загальної культури; інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності та кар’єрного зростання.

Основні напрями діяльності

Кафедра забезпечує викладання дисциплін лінгвістичного напряму: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна», «Практикум із наукової комунікації», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Іноземна мова для міжнародних тестів TOEFL та IELTS», «Іноземна мова», «Академічна англійська мова», — а також здійснює наукову, виховну й просвітницьку роботу.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40