Наукові досягнення кафедри

Працівниками кафедри здійснюється активна робота у сфері дослідження проблем екстремальної та кризової психології, психології діяльності в особливих умовах. У межах досліджуваних проблем здійснювалися науково-дослідні роботи: «Індивідуально-психологічні чинники копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» (державний реєстраційний номер 0111U007742); «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (0114U002241); «Відповідальність як чинник успішності професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій» (0114U002240); «Психологічні особливості виконання завдань за призначенням працівників аварійно-рятувальних підрозділів» (0115U002031); «Управління психотравмуючими спогадами. Розгляд ролі меморіальних церемоній прощання» (0117U006423); «Психологічний супровід професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій» (0116U002020); «Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності фахівців спеціальних підрозділів служби інкасації ДСО при МВС України» (0112U005607);  «Психологічні аспекти психологічної підготовки фахівців екстремального профілю діяльності» (0118U001008).

НПП кафедри мають Патент на корисну модель № 135192 «Навчально-науковий центр психологічного розвантаження рятувальників».

Під керівництвом НПП підготовлено та захищено 19 кандидатських дисертацій з психології діяльності в особливих умовах, серед яких роботи 14 працівників, які працюють або працювали у НУЦЗУ.   

На кафедрі постійно здійснюється наукова робота з молоддю, курсантами та студентами. У 2020 році студентка І. Ю.  Білецька посіла призові місця на I та II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та отримала диплом третього ступеня, галузь – «Туризм», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – науковий керівник канд. психол. наук, доцент В. Ф. Боснюк.

У 2019 році І. Ю. Білецька посіла призові місця на I та II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та отримала диплом ІІ ступеня, галузь знань «Освітні, педагогічні науки», спеціальність «Професійна освіта» – науковий керівник доктор біологічних наук, професор Л. А. Перелигіна. Студентка С. А. Богомазова  переможниця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з туризму – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор О. В. Скориніна-Погребна.

У 2018 році курсантка К. Р. Вірченко зайняла ІІІ місце на XІІ регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» –  науковий керівник канд. пед. наук С. О. Гура.

У 2017 році курсантка К. С. Гончаренко отримала диплом третього ступеня, галузь – «Теорія та методика професійної освіти», Українська інженерно-педагогічна академія – науковий керівник канд. психол. наук, доцент В. Ф. Боснюк. Студентка Т. О. Попова зайняла друге місце на ІІ турі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна та вікова психологія» м. Одеса –  науковий керівник канд. пед. наук Гура С. О.

 У 2016 році студентка Бутко О. О. стала переможницею II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор Скориніна-Погребна О. В. Студентка Вєтрова М. Д. зайняла 2 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія» у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського – науковий керівник канд. психол. наук, доцент Сергієнко Н. П.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки: «Основи соціально-психологічного тренінгу «SPECIAL»» – науковий керівник та методолог канд. психол. наук Швалб А. Ю.; «Особистісне зростання психолога» – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор Скориніна-Погребна О. В.; «Психологічна допомога особистості з психотравмою» – науковий керівник канд. пед. наук Гура С. О.

 

Наукова діяльність

Напрямками наукових досліджень кафедри є:
1. Соціально-психологічні основи збереження фізичного, психічного та морального здоров’я працівників підрозділів ДСНС.
2. Методичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в екстремальних умовах.
3. Особливості регуляції функціонального стану людини в процесі адаптації до особливих умов діяльності.
4. Формування професіональної і особистісної надійності представників небезпечних професій.
5. Психологічне забезпечення прийняття рішень професіоналами у ситуаціях неминучого ризику.
6. Психологічна готовність (відповідність, придатність) працівників служби цивільного захисту до професійної діяльності: детермінанти, критерії, діагностика, формування (корекція).
7. Психологічні засади прогнозування успішності професійної діяльності працівників служби цивільного захисту: концептуалізація, критеріальний апарат, методика.
8. Психологія дезадаптативних впливів професійної діяльності на працівників ДСНС: концептуалізація, діагностика, реабілітація.
9. Психологічні основи роботи з персоналом служби цивільного захисту.
10. Психологія взаємодії працівників ДСНС з об’єктами професійної діяльності.

 
 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40