Кафедра психології діяльності в особливих умовах є провідним структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Основне призначення кафедри – підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами рівнів вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії  спеціальності 053 «Психологія».

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовкою фахівців у сферах екстремальної та кризової психології і роботи з персоналом, що відповідають галузевим стандартам вищої освіти України, підвищення рівня викладання фахових дисциплін і модернізація навчального процесу на вимогу потреб сучасного ринку праці та світових тенденцій розвитку вітчизняної системи освіти, зміцнення плідної співпраці зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти.

На кафедрі здійснюють свою діяльність 11 науково-педагогічних працівників, з яких 3 доктори наук та 6 кандидатів наук (4 – професори, 4 – доцентів).

Кафедра психології діяльності в особливих умовах створена шляхом реорганізації кафедр прикладної та загальної психології у 2015 році.

 Основні напрями діяльності кафедри:

  1. Здійснення навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом».
  2. За відповідними напрямами та спеціальностями здійснюється наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльність.
  3. Підтримується тісний зв'язок з управлінськими та практичними підрозділами ДСНС.
  4. Здійснюється виховна та просвітницька діяльність.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97