Кафедра психології діяльності в особливих умовах є провідним структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Основне призначення кафедри – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за спеціальністю 053 «Психологія».

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовкою фахівців у сфері екстремальної та кризової психології, що відповідає галузевим стандартам вищої освіти України, підвищення рівня викладання фахових дисциплін і модернізація навчального процесу на вимогу потреб сучасного ринку праці та світових тенденцій розвитку вітчизняної системи освіти, зміцнення плідної співпраці зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

На кафедрі здійснюють свою діяльність 16 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори наук та 9 кандидатів наук (3 – професори, 7 – доцентів).

Кафедра психології діяльності в особливих умовах створена шляхом реорганізації кафедр прикладної та загальної психології у 2015 році.

 Основні напрями діяльності кафедри:

  1. Здійснення навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізаціями «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом».
  2. За відповідними напрямами та спеціальностями здійснюється наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльності.
  3. Підтримується тісний зв'язок з управлінськими та практичними підрозділами ДСНС України.
  4. Здійснюється виховна та просвітницька діяльність.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40