Історія

Історія кафедри почалася з утворення предметно-методичної комісії у складі однієї з профільних кафедр тодішнього Інституту пожежної безпеки, а саме кафедри організації діяльності пожежної охорони. Очолював комісію О.О. Назаров. В 1996 році кандидат психологічних наук О.О. Назаров став засновником і першим начальником кафедри соціально-економічних дисциплін, яка втілила новий рівень розвитку гуманітарного циклу. Кафедрою на той час викладалися філософія, історія України, українська та зарубіжна культура, соціологія, політологія та деякі інші дисципліни гуманітарного циклу.

З 2002 року кафедра отримала нинішню назву. У різні періоди кафедрою завідували: кандидат педагогічних наук, доцент Тадіян С.В., кандидат філософських наук, доцент Храбров В.В., кандидат філософських наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Бардін О.М., кандидат філософських наук, доцент Біляев Т.О.

З 2006 року і в теперішній період кафедру очолює полковник служби цивільного захисту, доктор філософських наук, професор, Рябініна Олена Володимирівна.

В ході історії кафедри постійно збагачувався діапазон навчальних дисциплін, які нею викладаються. На сьогоднішній день кафедра викладає 16 навчальних дисциплін.

Кафедра запроваджує новітні технології навчально-виховної роботи та форми учбових занять. Нею активно впроваджуються творчі форми семінарів, проводяться диспути, круглі столи, конференції. Це дає змогу підвищувати рівень загальної культури курсантської та студентської молоді, формувати здібності і інтелект, вміння спілкуватись, будувати і аргументувати власну позицію в питаннях цивілізації та культури.

Завідуюча кафедрою - Рябініна Олена Володимирівна

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40