Історія

Історія кафедри почалася з утворення предметно-методичної комісії у складі однієї з профільних кафедр тодішнього Інституту пожежної безпеки, а саме кафедри організації діяльності пожежної охорони. Очолював комісію О.О. Назаров. В 1996 році кандидат психологічних наук О.О. Назаров став засновником і першим начальником кафедри соціально-економічних дисциплін, яка втілила новий рівень розвитку гуманітарного циклу. Кафедрою на той час викладалися філософія, історія України, українська та зарубіжна культура, соціологія, політологія та деякі інші дисципліни гуманітарного циклу.

З 2002 року кафедра отримала нинішню назву. У різні періоди кафедрою завідували: кандидат педагогічних наук, доцент Тадіян С.В., кандидат філософських наук, доцент Храбров В.В., кандидат філософських наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Бардін О.М., кандидат філософських наук, доцент Біляев Т.О., доктор філософських наук, професор Рябініна О.В.

З 1 вересня 2021 року і в теперішній період кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Харламов М.І.

В ході історії кафедри постійно збагачувався діапазон навчальних дисциплін, які нею викладаються. На сьогоднішній день кафедра викладає 16 навчальних дисциплін.

Кафедра запроваджує новітні технології навчально-виховної роботи та форми учбових занять. Нею активно впроваджуються творчі форми семінарів, проводяться диспути, круглі столи, конференції. Це дає змогу підвищувати рівень загальної культури курсантської та студентської молоді, формувати здібності і інтелект, вміння спілкуватись, будувати і аргументувати власну позицію в питаннях цивілізації та культури.

Завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, доцент - Харламов Михайло Іванович

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97