Наукова візитка

 

Колектив кафедри приймає активну участь у дослідженні наукових проблем. Протягом останнього часу були проведена науково-дослідна робота за темою «Особливості інформаційної культури сучасного студентства (на матеріалах курсантів та студентів НУЦЗ України)» (2013-2018рр.)

З 2019 науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють науко-дослідну роботу за темою: «Проблема соціальної екології студентської молоді та перспективи її вирішення (на матеріалі соціометричного дослідження курсантів та студентів НУЦЗУ)»

Номер держреєстрації роботи – 0119U001004

Умовне найменування – «Соціальна екологія».

Виконавець – Національний університет цивільного захисту України.

Термін початку робот – 01.2019.

Термін закінчення робот – 12.2023.

 

Склад авторського колективу:

 • Рябініна Олена Володимирівна – керівник роботи;
 • Хорошев Олександр Миколайович – відповідальний виконавець;
 • Юрченко Любов Іванівна – виконавець;
 • Гонтаренко Людмила Олександрівна;
 • Каріков Сергій Анатолійович – виконавець;
 • Харламов Михайло Іванович – виконавець;
 • Логовський Ігор Миколайович – виконавець;

 

Основні напрямки та задачі дослідження:

 • виявити специфіку соціальної екології як категорії сучасної вищої освіти;
 • дати науковий аналіз соціально-екологічної культури особистості;
 • розробити методики дослідження рівня соціально-екологічної культури;
 • здійснити емпіричне дослідження структурно-функціональних компонентів соціально-екологічної культури особистості як системи;
 • визначити шляхи формування соціально-екологічної культури курсантів та студентів за період навчання;
 • розробити концепцію дослідження;
 • розробити методичні рекомендацій щодо вдосконалення соціально-екологічної культури курсантів і студентів НУЦЗ України.

 

Методи дослідження:

– теоретичного дослідження (аналіз, синтез, порівняння, моделювання);

 • емпіричного дослідження (анкетування, статистичні методи);
 • комплекс соціометричних досліджень (опитування, інтерв’ювання, тестування, індексації).

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97