Наукова дiяльнiсть

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

  • філософія і герменевтика мистецтва, естетична свідомість, проблеми сприйняття музики;
  • історія державних заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • лютеранська конфесіоналізація в Саксонії й інших регіонах Німеччини раннього Нового часу;
  • історія, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку української культури;
  • професіографічний аналіз діяльності диспетчерської діяльності служби «112»;
  • становлення та розвиток молодіжного руху в Україні (1917 – середина 1920-х рр..);
  • заходи місцевої влади Харківщини щодо боротьби зі стихійними лихами;
  • історія та культура Стародавньої Греції, Північного Причорномор’я, філософія постмодерну, світові релігії.

Наукові досягнення кафедри

Працівниками кафедри здійснюється активна робота у сфері дослідження проблем соціальної екології студентської молоді та перспективи її вирішення (на матеріалі соціометричного дослідження курсантів та студентів НУЦЗУ). У межах досліджуваної проблеми в 2019 році працівники кафедри розпочали науково-прикладну НДР: «Проблема соціальної екології студентської молоді та перспективи її вирішення (на матеріалі соціометричного дослідження курсантів та студентів НУЦЗУ (2019 – 2023 рр.)».

 

12 жовтня 2021 року на базі кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих вчених «Традиції та новації університетської науки в часі і просторі культури». У роботі пленарного та секційного засідань взяли участь представники усіх регіонів нашої країни, що представляли як НУЦЗ України, так і інші ЗВО України: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка тощо.

На засіданні секцій було представлено виступи, що зосередилися навколо проблем філософського осмислення університетської ідеї в соціокультурному досвіді людства та питань історичного розвитку університетів. Виступи доповідачів викликали жваві дискусії, цікаві обговорення. Під час підведення підсумків конференції було вирішено проводити подібні наукові форуми і в подальшому з метою популяризації науки серед молоді. Проведення конференції відбулося у дистанційному режимі та з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ України.

 

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін провела 15 квітня 2021 року засідання підсекції Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», яка вже багато років поспіль збирає найкращих і найдопитливіших у різних галузях знань здобувачів вищої освіти.

Робота гуманітарної підсекції традиційно керується та підтримується тільки одним – творчою наснагою юних авторів і їхніх наукових керівників; адже по кафедрі СіГД не виконуються кваліфікаційні роботи і не апробуються ідеї, що слугуватимуть професійному статусу здобувачів. І наснага, про яку йде мова, і здібності курсантів і студентів, і їх палка активність у дискусіях, котрі розгорталися легко, спонтанно й були плідними, викликають у нас, педагогів, душевну теплоту та повагу. У доповідях та при обговоренні їх підіймалися найрізноманітніші соціальні та культурні питання, а також гострі проблеми сучасності. Висвітлені теми історії пожежної справи в Україні та її сучасних особливостей, розвиток Товариства Червоного Хреста, загрози від хімічної зброї для світової спільноти, рабства й работоргівлі в глобальному світі.

 

Було непросто визначити кращих – та такими є вимоги протоколу. Кафедра особливо відзначає доповіді Олександра ОРОВЦЯ (ПБ-20-411), Дарини ПОЛОВЕНКО (ЕКП-20-311), Ольги ГАРАШКО й Віталіни ЗАПОРОЖЕЦЬ (ЕКП-20-311), Ангеліни ОРЛОВОЇ (ЕКП-17-311), Єгора ТІМАКОВА та Владислава ГРИЦАЙ (ПГПБ-20-212), Микити БОБРІНА (ХТК-20-215).

Колектив кафедри сподівається на плідне продовження зустрічей зі своїми учнями на теренах наукової творчості, на подальший розвиток її актуальних тем і її можливостей, на залучення якомога ширшого кола учасників.

 

У 2013 році кафедрою вперше організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі». У конференції взяло участь понад 120 представників навчальних та науково-дослідних закладів з різних регіонів України.

Продовжуючи традицію,  1 грудня 2016 року  проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих вчених "Культура України: традиції та сучасність (з нагоди 25-річчя Незалежності України)"

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі»

Виступ завідувача кафедри Рябініної О.В. на пленарному засіданні конференції

Учасники пленарного засідання конференції

Виступ з доповіддю здобувача Аксьонової О.М. (НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

Учасники конференції після завершення пленарного засідання конференції

Засідання секції «Становлення традицій і впровадження новацій в історії, художній культурі, релігії, освіті та науці» - виступ курсанта Бородатого П.Г. (АМІ ОНМА)

Засідання секції «Соціально-філософський зміст традицій та новацій» - виступ студента Бородіна М.В. (НУЦЗУ)

Протягом останнього року працівники кафедри підготували близько 20 публікацій у фахових виданнях й інших наукових  збірниках, взяли участь більш як у 20 конференціях, семінарах, «круглих столах» регіонального,  всеукраїнського й міжнародного рівнів.

Проведення круглого столу «Громадянські війни в історії»

Колектив кафедри має відзнаки за активну, багатогранну й плідну наукову діяльність.

 

12 квітня 2019 року в Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна відбувся публічний захист дисертації доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін КаріковаС.А. за темою «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525 – 1580 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

 

21 вересня 2020 року в Національному університеті цивільного захисту України було проведено засідання круглого столу «Гуманітарний патріотизм: мовний та гендерний аспекти», організованого кафедрою соціальних і гуманітарних дисциплін. У заході взяли участь науковці, курсанти і студенти як університету, так і інших закладів вищої освіти, а саме: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, НТУ «ХПІ». У вступному слові завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Олена Рябініна привітала учасників круглого столу і зазначила актуальність проблематики дослідження патріотизму в контексті гуманітарного знання. Варто зазначити широту тематики доповідей, представлених на засіданні, й активність присутніх в обговоренні проблем. Особливу зацікавленість аудиторії викликали, зокрема, виступи Д. Вержбицької (факультет міжнародних відносин ХНУ ім. В.Н. Каразіна) «Мовний фактор як складова сучасних китайсько-казахських відносин», А. Лаптій (соціально-психологічний факультет НУЦЗУ) «Актуальні напрями дослідження патріотизму в сучасній гуманітаристиці». Наприкінці заходу від імені учасників конференції професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Сергій Іванович Лиман подякував організаторам заходу і висловив сподівання, що проведення наукових форумів у НУЦЗУ у майбутньому буде продовжено.

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97