Наукова дiяльнiсть

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

  • філософія і герменевтика мистецтва, естетична свідомість, проблеми сприйняття музики;
  • історія державних заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • лютеранська конфесіоналізація в Саксонії й інших регіонах Німеччини раннього Нового часу;
  • історія, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку української культури;
  • професіографічний аналіз діяльності диспетчерської діяльності служби «112»;
  • становлення та розвиток молодіжного руху в Україні (1917 – середина 1920-х рр..);
  • заходи місцевої влади Харківщини щодо боротьби зі стихійними лихами;
  • історія та культура Стародавньої Греції, Північного Причорномор’я, філософія постмодерну, світові релігії.

Наукові досягнення кафедри

Працівниками кафедри здійснюється активна робота у сфері дослідження проблем соціальної екології студентської молоді та перспективи її вирішення (на матеріалі соціометричного дослідження курсантів та студентів НУЦЗУ). У межах досліджуваної проблеми в 2019 році працівники кафедри розпочали науково-прикладну НДР: «Проблема соціальної екології студентської молоді та перспективи її вирішення (на матеріалі соціометричного дослідження курсантів та студентів НУЦЗУ (2019 – 2023 рр.)».

 

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін провела 15 квітня 2021 року засідання підсекції Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», яка вже багато років поспіль збирає найкращих і найдопитливіших у різних галузях знань здобувачів вищої освіти.

Робота гуманітарної підсекції традиційно керується та підтримується тільки одним – творчою наснагою юних авторів і їхніх наукових керівників; адже по кафедрі СіГД не виконуються кваліфікаційні роботи і не апробуються ідеї, що слугуватимуть професійному статусу здобувачів. І наснага, про яку йде мова, і здібності курсантів і студентів, і їх палка активність у дискусіях, котрі розгорталися легко, спонтанно й були плідними, викликають у нас, педагогів, душевну теплоту та повагу. У доповідях та при обговоренні їх підіймалися найрізноманітніші соціальні та культурні питання, а також гострі проблеми сучасності. Висвітлені теми історії пожежної справи в Україні та її сучасних особливостей, розвиток Товариства Червоного Хреста, загрози від хімічної зброї для світової спільноти, рабства й работоргівлі в глобальному світі.

 

Було непросто визначити кращих – та такими є вимоги протоколу. Кафедра особливо відзначає доповіді Олександра ОРОВЦЯ (ПБ-20-411), Дарини ПОЛОВЕНКО (ЕКП-20-311), Ольги ГАРАШКО й Віталіни ЗАПОРОЖЕЦЬ (ЕКП-20-311), Ангеліни ОРЛОВОЇ (ЕКП-17-311), Єгора ТІМАКОВА та Владислава ГРИЦАЙ (ПГПБ-20-212), Микити БОБРІНА (ХТК-20-215).

Колектив кафедри сподівається на плідне продовження зустрічей зі своїми учнями на теренах наукової творчості, на подальший розвиток її актуальних тем і її можливостей, на залучення якомога ширшого кола учасників.

 

У 2013 році кафедрою вперше організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі». У конференції взяло участь понад 120 представників навчальних та науково-дослідних закладів з різних регіонів України.

Продовжуючи традицію,  1 грудня 2016 року  проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих вчених "Культура України: традиції та сучасність (з нагоди 25-річчя Незалежності України)"

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі»

Виступ завідувача кафедри Рябініної О.В. на пленарному засіданні конференції

Учасники пленарного засідання конференції

Виступ з доповіддю здобувача Аксьонової О.М. (НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

Учасники конференції після завершення пленарного засідання конференції

Засідання секції «Становлення традицій і впровадження новацій в історії, художній культурі, релігії, освіті та науці» - виступ курсанта Бородатого П.Г. (АМІ ОНМА)

Засідання секції «Соціально-філософський зміст традицій та новацій» - виступ студента Бородіна М.В. (НУЦЗУ)

Протягом останнього року працівники кафедри підготували близько 20 публікацій у фахових виданнях й інших наукових  збірниках, взяли участь більш як у 20 конференціях, семінарах, «круглих столах» регіонального,  всеукраїнського й міжнародного рівнів.

Проведення круглого столу «Громадянські війни в історії»

Колектив кафедри має відзнаки за активну, багатогранну й плідну наукову діяльність.

 

12 квітня 2019 року в Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна відбувся публічний захист дисертації доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін КаріковаС.А. за темою «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525 – 1580 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

 

21 вересня 2020 року в Національному університеті цивільного захисту України було проведено засідання круглого столу «Гуманітарний патріотизм: мовний та гендерний аспекти», організованого кафедрою соціальних і гуманітарних дисциплін. У заході взяли участь науковці, курсанти і студенти як університету, так і інших закладів вищої освіти, а саме: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, НТУ «ХПІ». У вступному слові завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Олена Рябініна привітала учасників круглого столу і зазначила актуальність проблематики дослідження патріотизму в контексті гуманітарного знання. Варто зазначити широту тематики доповідей, представлених на засіданні, й активність присутніх в обговоренні проблем. Особливу зацікавленість аудиторії викликали, зокрема, виступи Д. Вержбицької (факультет міжнародних відносин ХНУ ім. В.Н. Каразіна) «Мовний фактор як складова сучасних китайсько-казахських відносин», А. Лаптій (соціально-психологічний факультет НУЦЗУ) «Актуальні напрями дослідження патріотизму в сучасній гуманітаристиці». Наприкінці заходу від імені учасників конференції професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Сергій Іванович Лиман подякував організаторам заходу і висловив сподівання, що проведення наукових форумів у НУЦЗУ у майбутньому буде продовжено.

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40