Навчальна діяльність

Специфіка навчальної роботи кафедри полягає в якісній особливості гуманітарних дисциплін – бути засобом формування духовного світу юної людини, розвитку її творчих здібностей. Діапазон галузей знання, представлених у навчальній діяльності кафедри, є вельми значним. Кафедра викладає курсантам, студентам та слухачам такі дисципліни:

 • філософія;
 • музеєзнавство;
 • основи соціально-гуманітарної роботи;
 • філософія і методологія науки;
 • релігієзнавство;
 • історія та культура України;
 • культурологія;
 • соціологія;
 • політологія;
 • основи демократії;
 • філософська антропологія;
 • філософія і засади логіки;
 • психологія творчості;
 • основи Паблік Рілейшнз;
 • філософія державного управління;
 • філософсько-методологічні основи наукових досліджень;
 • організація соціально-гуманітарної роботи з персоналом;
 • соціоекологічна валеологія.

Здобувачі вищої освіти групи ЗЦЗ-20 підчас установчіх занять з курсу «Історія та культура України» відвідали Харківський історичний музей

 

 

 

 

 

 

 

Виїзні заняття з Історії та культури України в музеях Харкова та області

 

 

 

При всій багатоманітності цих галузей знання, вони тісно взаємопов’язані самим соціокультурним процесом. Тому важливо, що в ході навчально-виховної роботи кафедра приділяє особливу увагу розвитку самостійного мислення курсантів і студентів, здатності їх до конструювання й аргументації своєї точки погляду, сприянню процесам становлення громадянської самосвідомості й активної життєвої позиції. В даному відношенні роботою кафедри реалізується принцип єдності навчання і виховання.

Кафедра активно працює над створенням навчальної літератури відповідно до тих світоглядних, загальнотеоретичних і специфічних принципів, які розробляються нею в ході колективної професійної діяльності.

Кафедра проводить навчальну роботу у формах, що якнайбільше відповідають її специфіці.

 

2 грудня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін НУЦЗУ провели онлайн-вебінар «Проблема рабства в сучасному світі». Захід був приурочений до Міжнародного дня боротьби з рабством.

Вебінар зібрав доволі численних учасників - студентів і викладачів. У ході заходу було заслухано аналітичні доповіді, а також відбулися палкі дискусії. Як студенти, так і викладачі активно залучилися до обговорення однієї з болючих проблем глобального світу.

Студенти соціально-психологічного факультету та факультету техногенно-екологічної безпеки виступили з доповідями: «Дитяча праця як форма сучасного рабства», «Вплив особливостей способу життя рабів-батьків на життя їхніх дітей», «Торгівля людьми», «Продаж у рабство: соціальне зло і небезпека для людини», «Людина-річ», «Фізичне насильство та не-спротив як крок до рабства», «Сексуальне рабство: історія та сучасність». Кожна з доповідей супроводжувалася дискусійними питаннями та актуальними коментарями.

Слід зазначити, що присутні на вебінарі викладачі лише направляли потік пристрасної активності, яку виявили молоді учасники у своїх доповідях та коментарях. Особливо відзначимо Олексія Лотвінова, Ірину Білецьку, Ольгу Гарашко, Віталіну Запорожець, Євгенія Кочіна, Єву Пилипенко, Валерію Кошову, Дарину Половенко. Студенти підготували розлогі презентації та ознайомили присутніх із посиланнями на літературу, яку було б доцільним опрацювати кожній обізнаній із проблемою й просто цивілізованій людині.

Такі заходи виявляють соціальну активність, небайдужість студентської молоді, прагнення змінити світ на краще.

семінар-конференція із навчальної дисципліни "Теорія релігії"

25 березня 2015 року у рамках Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» відбулося засідання підсекції «Гуманітарне забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів»

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97