Навчальний контент для дистанційного навчання

Дисципліни:

 

Обов’язкові дисципліни
Історія та культура України

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ІЗП (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ІЗП (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ЦЗ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ЦЗ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ХТ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ХТ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ОРС (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ОРС (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність АТПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність АТПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальніості ЕКП, РП (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність ТЗНС (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Туризм" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Туризм" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Психологія" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Екологія" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Екологія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України" спеціальність "Охорона праці" (денна форма навчання)

Лекція 1.1. "Давня доба. Кочові племена на території України"

Лекція 1.2. "Русь-Україна (Київська держава)"

Лекція 1.3."Політична роздробленість Київської держави. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала"

Лекція 1.4. "Українські землі у складі Литви та Польщі"

Лекція 1.5. "Становлення козацтва. Національно-визвольна війна. Українська козацька держава"

Лекція 1.6. "Правобережні та Лівобережні українські землі у другій половині ХVІІІ ст."

Лекція 2.1. "Українські землі у складі Росії та Австро-Угорщини у ХІХ - на поч. ХХ ст."

Лекція 2.2. "Українська революція"

Лекція 2.3. "Україна в 20-30-х роках ХХ ст."

Лекція 2.4. "Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)"

Лекція 2.5. "Україна в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ століття"

Лекція 2.6. "Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985-1991)"

Лекція 2.7. "Україна в умовах незалежності"

Методичні рекомендації до семінарських занять з Історії та культури України

Філософія

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ІЗП (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ІЗП (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ЦЗ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ЦЗ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність АТПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність АТПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ПГПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність ПГПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність "Туризм" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність "Туризм" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність "Хімія" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія" спеціальність "Хімія" (заочна форма навчання)

Лекція "Тема 1.1 Світогляд. Філософія як світогляд",

Лекція "Тема 1.2. Проблема буття у філософії"

Лекція "Тема 1.3. Філософське вчення про розвиток"

Лекція "Тема 1.4. Матеріальне та ідеальне. Концепції свідомості в філософії"

Лекція "Тема 1.5.Мова і мислення. Логічні форми мислення"

Лекція "Тема 1.6. Природа пізнання. Пізнання та практика. Проблема об’єктивності знання"

Лекція "Тема 2.1.Концепції людини в історії філософії. Проблема антропосоціогенезу"

Лекція "Тема 2.2. Соціальні відносини. Соціальна структура суспільства"

Лекція "Тема 2.3. Особистість і суспільство"

Лекція "Тема 2.4. Цивілізація і прогрес. Глобальні проблеми сучасності"

Лекція "Тема 2.5. Сутність та зміст культури. Історичні типи культури"

Навчальний посібник "Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури"

Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з філософії

Філософія і засади логіки

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і засади логіки" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і засади логіки" (денна форма навчання)

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософсько-методологічні основи наукових досліджень"

Політологія

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ЦЗ (заочна форма навчання, другий курс)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ЦЗ (денна форма навчання, другий курс)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ІЗП (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ІЗП (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ПГПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ПГПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність АПТБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність АПТБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність "Хімія" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність "Хімія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ОРС (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ОРС (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність ПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність "Туризм" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Політологія" спеціальність "Туризм" (заочна форма навчання)

Лекція 1. "ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА.ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СТРУКТУРА ПОЛІТОЛОГІЇ"

Лекція 2. "ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА"

Лекція 3. "ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Лекція 4. "ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ"

Лекція 5. "ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ"

Лекція 6. "ОСОБА ТА ПОЛІТИКА"

Лекція 7. "ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ"

Лекція 8. "ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА"

Лекція 9. "ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА КУЛЬТУРА"

Лекція 10. "ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ"

Лекція 11. "СВІТОВА ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА"

Лекція 12. "СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ"

Питання до модулів

Методичні рекомендації до семінарських занять з Політології

Культорологія

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність "Туризм" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність "Туризм" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність ЦЗ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність ЦЗ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність ІЗП (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність "Екологія" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Культорологія" спеціальність "Охорона праці" (денна форма навчання)

Лекція 1. "ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ"

Лекція 2. "ФОРМИ І ТИПИ КУЛЬТУР"

Лекція 3. "ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА"

Лекція 4. "КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ"

Лекція 5. "КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ"

Лекція 6. "КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ"

Лекція 7. "ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ"

Лекція 8. "МОДЕРН І ПОСТМОДЕРН У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ"

Основи Паблік Рілейшнз

Сілабус з навчальної дисципліни "Основи Паблік Рілейшнз" спеціальність "Психологія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Основи Паблік Рілейшнз" спеціальність "Психологія" (денна форма навчання)

Філософія і методологія науки

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність "Психологія. ЕКП" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність "Психологія. ЕКП" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність "Психологія. РП" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність "Психологія. РП" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність ПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність ПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність УПБ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність УПБ (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність ПГ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки" спеціальність ПГ (денна форма навчання)

Лекція 1."Предмет і головні концепції філософії і методології науки"

Лекція 2. "ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ"

Лекція 3. "Специфіка наукового пізнання"

Лекція 4. "Структура наукового пізнання. Класифікація наук"

Лекція 5. "Головні рівні і методи наукового дослідження"

Лекція 6. "Динаміка наукового прогресу"

Лекція 7. "Наукові традиції і наукові революції"

Лекція 8. "Наука у сучасному світі: стан і перспективи розвитку"

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки"

Філософія державного управління
Методологія та організація наукових досліджень

Сілабус з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (денна форма навчання)

 

 

 

Вибіркові дисципліни
Психологія творчості

Сілабус з навчальної дисципліни "Психологія творчості" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Психологія творчості" (денна форма навчання)

Релігієзнавство

Сілабус з навчальної дисципліни "Релігієзнавство" спеціальність "Психологія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Релігієзнавство" спеціальність "Психологія" (денна форма навчання)

Лекція 1 "Релігія, її сутність і функції в культурі"

Лекція 2. "Ранні форми релігійних вірувань"

Лекція 3. "Національно-державні релігії"

Лекція 4. "СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. БУДДИЗМ"

Лекція 5. "Світові релігії: Християнство: Православ’я"

Лекція 6. "Світові релігії. Християнство: Католицизм, протестантизм"

Лекція 7. "СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. ІСЛАМ"

Лекція 8. "Релігія в сучасному світі"

Організація музейної діяльності

Сілабус з навчальної дисципліни "Організація музейної діяльності" спеціальність "Туризм" (денна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Організація музейної діяльності" спеціальність "Туризм" (заочна форма навчання)

Соціологія

Сілабус з навчальної дисципліни "Соціологія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Соціологія" (денна форма навчання)

Лекція 1. "СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА"

Лекція 2. "СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА"

Лекція 3. "СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ"

Лекція 4. "СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ"

Лекція 5. "ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ"

Лекція 6. "КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН"

Лекція 7. "СОЦІОЛОГІЯ СЕМ’Ї ТА ШЛЮБУ"

Лекція 8. "СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ"

Лекції 9. "СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ"

Лекція 10. "СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ"

Лекція 11. "СОЦІОЛОГІЯ СЕЛА ТА МІСТА. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ"

Лекція 12. "СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ"

Лекція 13. "ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ"

Лекція 14. "СОЦІОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ"

Лекція 15. "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

Методичні рекомендації до семінарських занять з соціології

Oснови соціально-гуманітарної роботи

Сілабус з навчальної дисципліни "Oснови соціально-гуманітарної роботи" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Oснови соціально-гуманітарної роботи" (денна форма навчання)

Лекція 1. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК НАУКА"

Лекція 2. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Лекція 3. "ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 4. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ"

Лекція 5. "ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 6. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК ПРОФЕСІЯ"

Лекція 7. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ. СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК"

Лекція 8. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З МОЛОДДЮ. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 9. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ"

Лекція 10. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ"

Лекція 11. "ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. МІГРАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 12. "СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ"

Лекція 13. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТИ"

Лекція 14. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

Oрганізація соціально-гуманітарної роботи з персоналом

Сілабус з навчальної дисципліни "Oснови соціально-гуманітарної роботи з персоналом" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Oснови соціально-гуманітарної роботи з персоналом" (денна форма навчання)

Лекція 1. "Сутність соціально-гуманітарної роботи з персоналом"

Лекція 2. "Соціально-гуманітарна робота в суспільствознавчому просторі"

Лекція 3. "Вимоги до фахівця з соціально-гуманітарної роботи"

Лекція 4. "Національно-патріотичне виховання в системі соціальногуманітарної роботи"

Лекція 5. "Соціально-гуманітарна робота з персоналом в установах та організаціях"

Лекція 6. "Інформаційно-пропагандистське забезпечення роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 7. "Соціально-гуманітарна робота з ветеранськими організаціями ДСНС України"

Лекція 8. "Індивідуальна соціально-гуманітарна та виховна робота з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 9. "Наставництво в органах і підрозділах ДСНС України"

Лекція 10. "Соціально-гуманітарна робота загальних зборів осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 11. "Соціально-гуманітарна робота у вищих навчальних закладах ДСНС України"

Методичні рекомендації до семінарських занять ОСГРП

Соціоекологічна валеологія

Сілабус з навчальної дисципліни "Соціоекологічна валеологія" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Соціоекологічна валеологія" (денна форма навчання)

Лекція 1. "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ"

Лекція 2. "ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ"

Лекція 3. "ІСТОРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ТА СУЧАСНЕ ФІЛОСОФСЬКЕ І ПРИРОДНИЧО-НАУКОВЕ БАЧЕННЯ ЛЮДИНИ"

Лекція 4. "ЛЮДИНА ЯК ОСОБИСТІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ІСТОТА"

Лекція 5. "ЕТНОС ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АНТРОПОЕКОСИСТЕМИ"

Лекція 6. "ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ГЕНОФОНДУ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЮДСТВА"

Лекція 7. "ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЖИТТЯ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ТА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ"

Лекція 8. "ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ"

Лекція 9. "ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ АНТРОПОГЕННИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ"

Лекція 10. "ХАРЧУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"

Лекція 11. "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА"

Лекція 12. "ЕКОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ"

Лекція 13. "ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВЯ. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ"

Лекція 14. "ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ"

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Екологія людини"

Основи демократії

Сілабус з навчальної дисципліни "Основи демократії" (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Основи демократії" (денна форма навчання)

Професійна безпека і здоров’я

Сілабус з навчальної дисципліни "Професійна безпека і здоров’я" спеціальність ЦЗ (заочна форма навчання)

Сілабус з навчальної дисципліни "Професійна безпека і здоров’я" спеціальність ЦЗ (денна форма навчання)

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97