Наукове товариство курсантів та студентів

На кафедрі соціальних і гуманітарних дисциплін активно працює наукове товариство курсантів і студентів.

Члени товариства регулярно беруть участь в університетських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Зокрема, традиційними є виступи з доповідями на Міжнародній науково-практичній конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту».

Студентка IV курсу соціально-психологічного факультету Наталія Брик була нагороджена грамотою за змістовну доповідь та активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» в НТУ «ХПІ».

Активну участь у роботі товариства бере студент ІІ курсу соціально-психологічного факультету Олександр Ляшенко. Його доповідь «Интернет-аддиктивное поведение как угроза психическому здоровью человека» була представлена на секції «Психологія: соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки індивіда в інформаційному просторі» представницької Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» у м. Рубіжному (науковий керівник – викладач кафедри Полякова О. О.)

науковий керівник Полякова О.О. і студент Ляшенко О.

Також О. Ляшенко взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблем розвитку інноваційних технологій, готельно-ресторанного бізнесу та економіки, що відбулася у Харківському державному університеті харчування та торгівлі “ ХДУХТ ” (науковий керівник – доцент кафедри Харламов М.І. )

За результатами конференції О. Ляшенка нагороджено почесним дипломом за кращу доповідь та активну участь у всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів на секції, присвяченій проблемам сучасних інформаційних технологій.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97