Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:

 • лінгвістика в контексті міжкультурної комунікації;
 • лексико-семантична система української мови;
 • актуалізація українських відповідників галузевих терміносистем на матеріалі пожежно-аварійної термінології;
 • актуальні питання синтаксису та стилістики сучасної української літературної мови;
 • застосування медіатехнологій в освітньому процесі;
 • інноваційні методи викладання англійської, німецької, французької мов для студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації суспільних процесів;
 • концептуальні аспекти мовної організації художнього твору;
 • кроскультурні мовні та мовленнєві явища;
 • культурні коди літературного твору як художньо-філософської моделі світу;
 • методика викладання української та російської мов як іноземних;
 • проблеми перекладознавства;
 • проблеми формування, функціонування та розвитку української термінологіїї.

 

Наукові досягнення кафедри

 

9 листопада 2021 року відбулася V Міжнародна науково-практична онлайн-конференцція "Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект", яка  зібрала науковців із 47 українських ЗВО та 5 закордонних навчальних закладів (Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Великої Брианії, Німеччини, ), зокрема вперше Академії Deutsche Welle, представники НАДС, Національної комісії зі стандартів державної мови і найбільшої в Україні освітньої громадської організації EdCamp Ukraine та інші.

Матеріали конференції

Програма конференції

 

На кафедрі проводиться активна наукова робота із залученням здобувачів вищої освіти за такими напрямами:

 • Мовна особистість та її мовна картина світу.
 • Переклад та міжкультурна комунікація.
 • Професійна комунікативна компетенція особистості.
 • Вивчення англійської мови працівниками ДСНС.
 • Професійна комунікативна компетенція особистості.
 • Нормування й стандартизація термінологічної лексики.
 • Інноваційні методи й технології комунікації в освіті й науці під час вивчення мови.

Для працівників ДСНС у результаті науково-дослідної роботи «Компаративний аналіз термінів пожежно-технічних спеціальностей в українській, англійській, німецькій і французькій мовах» був укладений «Російсько-українсько-англійський словник аварійно-рятувальних термінів» обсягом 10000 термінологічних сполук (за загальною редакцією проф. Володимира Садкового).

Словник термінів сфери цивільного захисту «Glossary of Civil Protection Terms» - за загальною редакцією проф. Володимира Садкового - є результатом науково-дослідної роботи «Міжкультурна комунікація у сфері цивільного захисту».

У рамках науково-дослідної роботи «Лексико-семантичне дослідження професійної термінології працівників ДСНС України» на кафедрі виконані наукові роботи, які посіли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

У 2020 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання), який відбувся в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, вихованці університету Людмила Півень та Олександр Король посіли
І місце, науковий керівник – доцент кафедри, к.філол.н. Олена Лептуга. Тема наукового дослідження «Дискурс рятувальника та його реалізація в україномовних медіа».

У 2019 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад». Катерина Чала стала дипломантом у номінації «За глибину наукового аналізу». Тема наукового дослідження «Професійний жаргон працівників сфери цивільного захисту: специфіка перекладу англійською мовою». Науковий керівник – старший викладач кафедри, к.філол.н., доцент Альона Промська.

Навчальна аудиторія комунікативної компетенції забезпечує формування національномовної та іншомовної особистості, комунікативних навичок майбутніх фахівців, студіювання особливостей професійної мови. Вона обладнана інтерактивною дошкою, комп’ютерами, системою миттєвого опитування, інтернет-зв’язком. Сучасні мобільні меблі дають змогу використовувати методики інтерактивного навчання та моделювання власних проектів. У 2019 році був отриманий патент на корисну модель № 135307 «Інтерактивний центр для проведення групових занять».

 

У 2019 році доцент кафедри Олена Лептуга представляла Україну на міжнародній конференції Global Media Forum у Бонні (Німеччина) та взяла участь у міжнародному освітньому семінарі Future Lab: Go Non-Formal у Берліні (Німеччина). Олена Лептуга є сертифікованим тренером DW Akademie Europe and Central Asia.

 

«Мова ворожнечі в україномовному медіапросторі» — тема наукової розвідки, що принесла два призові місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання). Її підготували студентки третього курсу соціально-психологічного факультету Надія Шеховцова й Ірина Білецька під керівництвом доцента кафедри мовної підготовки, кандидата філологічних наук Лептуги Олени Костянтинівни.

 

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97