Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:

 • лінгвістика в контексті міжкультурної комунікації;
 • лексико-семантична система української мови;
 • актуалізація українських відповідників галузевих терміносистем на матеріалі пожежно-аварійної термінології;
 • актуальні питання синтаксису та стилістики сучасної української літературної мови;
 • застосування медіатехнологій в освітньому процесі;
 • інноваційні методи викладання англійської, німецької, французької мов для студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації суспільних процесів;
 • концептуальні аспекти мовної організації художнього твору;
 • кроскультурні мовні та мовленнєві явища;
 • культурні коди літературного твору як художньо-філософської моделі світу;
 • методика викладання української та російської мов як іноземних;
 • проблеми перекладознавства;
 • проблеми формування, функціонування та розвитку української термінологіїї.

 

Наукові досягнення кафедри

 

9 листопада 2021 року відбулася V Міжнародна науково-практична онлайн-конференцція "Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект", яка  зібрала науковців із 47 українських ЗВО та 5 закордонних навчальних закладів (Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Великої Брианії, Німеччини, ), зокрема вперше Академії Deutsche Welle, представники НАДС, Національної комісії зі стандартів державної мови і найбільшої в Україні освітньої громадської організації EdCamp Ukraine та інші.

Матеріали конференції

Програма конференції

 

На кафедрі проводиться активна наукова робота із залученням здобувачів вищої освіти за такими напрямами:

 • Мовна особистість та її мовна картина світу.
 • Переклад та міжкультурна комунікація.
 • Професійна комунікативна компетенція особистості.
 • Вивчення англійської мови працівниками ДСНС.
 • Професійна комунікативна компетенція особистості.
 • Нормування й стандартизація термінологічної лексики.
 • Інноваційні методи й технології комунікації в освіті й науці під час вивчення мови.

Для працівників ДСНС у результаті науково-дослідної роботи «Компаративний аналіз термінів пожежно-технічних спеціальностей в українській, англійській, німецькій і французькій мовах» був укладений «Російсько-українсько-англійський словник аварійно-рятувальних термінів» обсягом 10000 термінологічних сполук (за загальною редакцією проф. Володимира Садкового).

Словник термінів сфери цивільного захисту «Glossary of Civil Protection Terms» - за загальною редакцією проф. Володимира Садкового - є результатом науково-дослідної роботи «Міжкультурна комунікація у сфері цивільного захисту».

У рамках науково-дослідної роботи «Лексико-семантичне дослідження професійної термінології працівників ДСНС України» на кафедрі виконані наукові роботи, які посіли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

У 2020 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання), який відбувся в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, вихованці університету Людмила Півень та Олександр Король посіли
І місце, науковий керівник – доцент кафедри, к.філол.н. Олена Лептуга. Тема наукового дослідження «Дискурс рятувальника та його реалізація в україномовних медіа».

Навчальна аудиторія комунікативної компетенції забезпечує формування національномовної та іншомовної особистості, комунікативних навичок майбутніх фахівців, студіювання особливостей професійної мови. Вона обладнана інтерактивною дошкою, комп’ютерами, системою миттєвого опитування, інтернет-зв’язком. Сучасні мобільні меблі дають змогу використовувати методики інтерактивного навчання та моделювання власних проектів. У 2019 році був отриманий патент на корисну модель № 135307 «Інтерактивний центр для проведення групових занять».

 

У 2019 році доцент кафедри Олена Лептуга представляла Україну на міжнародній конференції Global Media Forum у Бонні (Німеччина) та взяла участь у міжнародному освітньому семінарі Future Lab: Go Non-Formal у Берліні (Німеччина). Олена Лептуга є сертифікованим тренером DW Akademie Europe and Central Asia.

 

«Мова ворожнечі в україномовному медіапросторі» — тема наукової розвідки, що принесла два призові місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання). Її підготували студентки третього курсу соціально-психологічного факультету Надія Шеховцова й Ірина Білецька під керівництвом доцента кафедри мовної підготовки, кандидата філологічних наук Лептуги Олени Костянтинівни.

 

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97