Історія створення

30 березня 1995 року у структурі Харківського інституту пожежної безпеки МВС України з’явилась нова кафедра мовної підготовки, яка вже більше двох десятиліть забезпечує викладання української та іноземних мов (англійської, німецької, французької) для здобувачів вищої освіти університету всіх спеціальностей і форм навчання.
Змінювалися керівники кафедри, склад науково-педагогічних працівників, але не змінювалась їх професійна майстерність. Вона в усі часи була спрямована на такий результат, який би дозволив фахівцям якісно володіти державною та іноземними мовами, опанувати прийоми мовленнєвого впливу та оволодівати комунікативними навичками на рівні сучасних вимог, бо саме це підвищує затребуваність і конкурентоспроможність фахівця на ринку праці.
З часу створення кафедри її очолювали: Цибулькін Володимир Володимирович, кандидат філологічних наук, вчене звання – доцент (1995 –2001); Каптан Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, вчене звання – доцент (2001 – 2003).

2009 р.

 

2012 р.

 

2013 р.

 

2015 р.

 

2016 р.

 

2017 - 2019 рр.

 

З 2003 року кафедру очолює Богданова Ірина Євгеніївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Науково-педагогічні працівники кафедри відповідають кваліфікаційним вимогам для роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації. Тривалий час на освітянській ниві працюють Латишев Роман Володимирович, Лептуга Олена Костянтинівна,  Старова Олена Олександрівна, Тарадуда Олена Ігорівна, Тороповська Лариса Володимирівна, які неодноразово були переможцями конкурсу освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу університету.

Колектив кафедри забезпечує навчально-виховну, методичну та наукову діяльність. Для цього на кафедрі створені сучасні умови. Так, з 2004 року функціонує мовна лабораторія, оснащена новітньою комп’ютерною, мультимедійною технікою та програмним забезпеченням.

У 2012 році запрацював центр професійного спілкування – єдиний комплекс мовної підготовки з-поміж навчальних закладів системи ДСНС. Після його відкриття вивчення української та іноземних мов відбувається за допомогою новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методик спілкування, оцінювання, діагностики й тестування.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти посідають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, стають переможцями фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Традиційним для університету є захист дипломних робіт іноземною мовою.

Колективом кафедри підготовлено два навчальні посібники з грифом МОН: «Англійська мова для галузі знань «Цивільна безпека»; «Німецька мова для галузі знань «Цивільна безпека». Результатом науково-дослідних робіт є видання першого в Україні «Російсько-українсько-англійського словника аварійно-рятувальних термінів», «Англомовного універсального словника-довідника термінів у сфері цивільного захисту».

Співробітники кафедри мовної підготовки пройшли стажування в Поморській академії (м. Слупськ, Польща, Старова О.О.), Katowice School of Technology (Польща, Богданова І.Є., Рижченко О.С.) та в DW Akademie – Eurasia (Німеччина, Лептуга О.К.).

Науковими надбаннями кафедри є публікації статей в українських і закордонних виданнях, редагування, рецензування і переклади наукових робіт, участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, зокрема в, Німеччині, Польщі, Білорусі. Щорічно проводяться майстер-класи та розширені засідання, наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених.

З 2006 року на кафедрі мовної підготовки проходить Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», яка набула популярності серед науковців із різних регіонів України та країн зарубіжжя.

Кафедра мовної підготовки піклується й про духовний розвиток курсантів і студентів. Традиційними стали святкування Дня української писемності, проведення літературних вечорів-студій, зустрічей з українськими поетами та письменниками, організація флешмобів і спільні екскурсії визначними пам’ятками Слобожанщини та України.

Усі перераховані здобутки стали можливими завдяки злагодженій роботі колективу кафедри. І поки ми єдині – ми сильні.

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97