Захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти соціально-психологічного факультету

На кафедрі психології діяльності в особливих умовах відбулися публічні захисти (демонстрація) кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Під час проведених захистів здобувачі вищої освіти продемонстрували належний рівень програмних результатів навчання та достатньо високий рівень знань, умінь та навичок, які будуть використовуватись ними у подальшій професійній діяльності.
Розкриття актуальних психологічних проблем, висновки й обґрунтовані рекомендації, що запропоновані в межах кваліфікаційних робіт здобувачів були високо оцінені членами екзаменаційних комісій.
Як результат, Голова та члени комісії за результатами атестації щиро привітали випускників та побажали їм успіхів у подальшій діяльності!
 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97