Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти соціально-психологічного факультету

На соціально-психологічному факультеті відбулися атестаційні іспити здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня зі спеціальності 053 «Психологія» за освітньо-професійними програмами «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом».
 
Під час іспиту здобувачі продемонстрували належний рівень програмних результатів освітніх компонентів за своїми освітньо-професійними програмами. Вони підтвердили свій високий рівень знань, умінь та навичок отриманих під час навчання, що будуть використовуватись ними у подальшій професійній діяльності.
 
 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97